...
Optihus AB
Optihus AB

Nu börjar vi med QS – Quick Support via mobilapp

Optihus appbaserade QS - Quick Support
Optihus startar appbaserad QS - Quick Support. Supporten går ut på att husägaren, husköparen eller annan frågande part laddar ned den säkra appen TeamViewer till sin mobiltelefon. Via lösenord kopplas våra enheter samman och fukttekniker kan med hjälp av din mobilkamera och högtalare kommunicera och på distans inspektera samt ge support.

Innehållsförteckning

Hur fungerar QS – Quick Support?

Långa resor ligger inte i tiden. Kostnaden för inspektion blir för hög både gällande resa, timdebitering och miljöbelastning.

Många gånger kan inspektion utföras genom att utväxla bilder och beskrivning via E-mail. Ett ännu smidigare sätt är att ladda ned appen TeamViever till mobiltelefonen. Via ett säkert system samt lösenord kopplas våra enheter tillfälligt samman och vi kan se det din mobilkamera riktas emot. Vi kan också samtala under tiden.

Vad går att inspektera och utreda?

Med ungefär 90.000 avklarade supportärenden har en bred kunskapsbas från Optihus sida lagts. Utifrån denna kunskap finns möjlighet att klara av en lång rad okulära inspektioner på distans.

Det som okulärt går att upptäcka täcks in av Quick Support. Vissa kännetecken som uppstår i samband med fuktskada kan dock leda till rekommendation vidare inspektionsbehov där inspektör kommer ut på platsbesök.

Fukttekniker följer med i ditt hus

Utifrån frågeställningen bestämmer vi tillsammans vad som ska inspekteras. Rör frågorna torpargrund eller krypgrund är det bra att först gå en runda runt huset för att få en inblick i förutsättningarna där. Efter det låter du fuktteknikern på distans följa med ned i grunden för att titta. 

Andra utrymmen som är aktuella är t.ex. husets vind, garage och källare. Ytterligare exempel är husets eller lägenhetens våtutrymmen som badrum och tvättstuga.  

Är det mögel?

Ofta inkommer frågor om vissa fläckar kan vara mögel och vad det går att göra. Här slipper vi krånglet med att skicka samt ta emot bilder och få en följetong med E-mail.

Många frågor har under åren inkommit gällande om det är mögel som syns på byggnadsmaterial. Ofta går det att på distans avgöra vad det handlar om. Det går även att följa upp med mögeltest om så behövs.

Produktsupport

Quick Support täcker inte bara in frågor relaterade till hus och fastighet. Fin möjlighet ges också att hålla produktsupport. Ett exempel är vid styrning och inställning av avfuktare. Till en början innan man får kläm på hur styrningen till en installerad avfuktare fungerar, är det mycket värt att kunna direktkommunicera. Det går med mobilappens hjälp att filma styrenheten och avfuktaren och få support som gör att det inte längre är krångligt att ställa in. 

Om man själv önskar installera avfuktaren kan vi tillsammans på förhand inspektera det aktuella utrymmet och avgöra vilket aggregat som är lämpligt, var avfuktaren ska placeras, hur eventuella torrluftslangar ska dras etc.. Under och efter installationen fungerar det också bra att återkomma med önskan om Quick Support. Det kan kännas bra med verifikation om att allt ser ut att vara korrekt utfört. 

Vid köp av hus

QS – Quick Support via mobiltelefon vid köp av hus ersätter absolut inte överlåtelsebesiktning, men kan vara ett kompletterande grepp att ta. Som husköpare är det en smärre djungel av frågor att beakta när man går på visning.

Här kan vi tillsammans titta på en specifik huskonstruktion likt ovan nämnda. Det går även att få en övergripande andra åsikt gällande inspektion eller utsago som tidigare figurerat gällande huset. 

Ibland inkommer frågor om besiktningsprotokollet ligger i paritet till det som går att okulärt upptäcka i huset. Här kan vi tillsammans titta och jämföra mellan hus och besiktningsprotokoll.

Inledande går det att delge tips om åtgärder som bör vidtas i huset, vilket rör allt från fördjupad inspektion till faktiska åtgärder som mögelsanering, installation av avfuktare, förbättring av ventilation o.s.v..

Finns begränsningar?

Ja, att på distans inspektera är inte detsamma som att göra ett besök på plats. Än så länge går det inte att förmedla lukt via en app och det går inte att utföra fuktmätning eller inspektera ingripande gällande byggnadsmaterialen.

Till viss del kan begränsningarna dock minskas genom att fuktteknikern använder husägaren, husköparen eller lägenhetsinnehavaren som en förlängd arm. Det finns t.ex. fuktmätare såsom fuktkvotsmätare och hygrometer vilka denne på plats kan ta med sig och via direktsupporten använda på rätt ställe och sätt. 

Tillsammans och med QS – Quick Support når vi en bra bit på vägen, samtidigt som miljö och plånbok besparas. 

Tidsbokning för Optihus QS – Quick support

Via länken här kommer du till en sida med ett formulär för supportbegäran.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat