...
Optihus AB
Optihus AB

Rådgivning, konsultation och support gällande hus

Rådgivning, konsultation och support som tjänst från Optihus AB

Optihus arbetsområde och rådgivningstjänst innefattar frågeställningar och lösningar inom den ram som anges under menyfliken ”Kunskap om hus”. 

Möjlighet till distanssupport och konsultation kallad QS – Quick Support finns, via att ladda ned en app till mobiltelefon. Support ges också via E-mail eller telefon. Alternativ går det att ställa frågor under kommentarsmöjligheten som finns under artiklarna och även under produktsidorna. 

Du väljer själv om konsultationen ska vara personlig, genom att fylla i formuläret nedan, skicka E-mail, eller om frågan ska ställas öppet via kommentar med vårt uppföljande supportsvar på hemsidan. 

Innehållsförteckning

Vad baseras supporten på?

Tjänsten baseras på 30 års forskning, 15 års aktivt arbete, kunskap från ca. 90.000 avklarade supportärenden samt en mängd sålda avfuktare, luftrenare och annat för en bättre inomhusmiljö och ett tryggare boende. Supporten baseras också på ett genuint intresse av att så långt som möjligt kunna hjälpa och rådgiva.

QS – Quick Support

Optihus QS – Quick Support är ett vägvinnande sätt att bespara utgifter och miljöbelastning i form av långa resor. 

Optihus appbaserade QS - Quick Support

Genom att ladda ned en säker och lösenordskrävande app till mobiltelefonen kopplas supportens och din mobiltelefon tillfälligt samman. Det som syns i din mobiltelefons kamera syns på vår bildskärm, så som bildexemplet ovan visar. Här kan vi tillsammans titta och samtidigt samtala.

För att få tillgång till Quick Support samt datum och tid, fyll i formuläret nedan så återkommer vi med uppgifter om nedladdning och användning av aktuell app till mobiltelefon.

Formulär för tidsbokning

Förbered gärna genom att kort men utförligt beskriva ditt ärende i meddelanderaden och berätta hur och när du önskar att supporten sker. Adress är bara nödvändigt att fylla i vid förfrågan om platsbesök. 

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

2 svar på ”Rådgivning, konsultation och support gällande hus”

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »