...
Optihus AB
Optihus AB

Rötmånad, hur påverkas vi och våra hus?

Under rötmånad är det både varmt och fuktigt
Rötmånad eller på engelska kallat dog days varar mellan juli till augusti. Under denna period är det varmt och mycket fukt i omlopp. Då trivs många mikroorganismer som bäst. Mögel, rötsvamp och bakterier hittar fler tillväxtställen och deras sporer kan snabbare gro, än om det är svalare och inte så fuktigt. Hur påverkas vi och våra hus av rötmånadsklimat?

Innehållsförteckning

Var kommer begreppet rötmånad från?

Röta, förruttnelse och begreppet qwalm har varit använt långa tider tillbaka för att beskriva sjukdom, mat som förgås och även angrepp av rötsvamp i hus.

Ordet rötmånad finner vi i digitaliserade svenska dagstidningar som första notis år 1768 och framåt. Man menade bl.a. att viss sjukdom ökade under rötmånaden och att åtgärder skulle vidtas. Bland annat fick inte hundar vistas lösa inne i städerna. [1]

I böndernas så kallade Bondepraktika står det omtalat att mat under rötmånader inte hade samma hållbarhet som annars. Ännu längre tillbaka i historien som Optihus ofta landar på i forskningen om hus och hälsa, finner vi de gamla romarnas tid. De konstaterade att rötmånaden startade när Sirius-stjärnan i stjärnbilden Stora Hunden för första gången på året sågs i gryningen. 

Det gav upphov till den engelska benämningen dog days, eftersom det romerska begreppet dies caniculares översätts med hunddagarna, vilket också har använts här i Sverige [2]. 

Hur påverkar rötmånaden husen?

När varm och rikligt fuktinnehållande luft möter ett svalare ställe i huset, kommer fukthalten där att öka. Är det tillräckligt svalt nås daggpunkten där kondens bildas. Sådana ställen kan också benämnas köldbrygga.

Rötmånad drabbar krypgrund, torpargrund och källare, när varm och fuktig luft ventileras in.

I synnerhet är det husens grundkonstruktioner som far illa när det är sommarväder. Bilden ovan visar en ventil för ventilation till krypgrund under en kyrka, vilket också finns in till torpargrund och källare.

Dessa grundkonstruktioner är oftast svalare än vad rötmånadsluften är. Därför blir det bekymmer med fukt när luften ventileras in. 

Mikroorganismernas Mecka

När klimatet under rötmånaden är varmt och fuktigt, så att krypgrund, torpargrund och källare med flera svala ställen i hus påverkas, kommer mikroorgansmer som mögel och bakterier likt Aktinomyceter att trivas riktigt bra. 

Det blir ungefär som på det fuktiga brödet i skafferiet, där mögel snabbt startar att växa och bilda kolonier. 

Vissa husägare och förståsigpåare menar att detta med fuktproblem i hus, som här nämnt, är en rötmånadshistoria. Det är ett gammalt uttryck för historier, vandringssägner eller legender. Med forskning och fuktkompetens kan Optihus enkelt vifta bort epitetet rötmånadshistoria i detta sammanhanget.

Att inte kunna anamma uråldrig kunskap om mesoklimatet utanför huset i förhållande till mikroklimatet som bildas inne i hus med dess konstruktioner, har många gånger kostat husägare mycket pengar och tillika deras hälsa. 

Mögel, bakterier och rötsvamp är nämligen inte hälsosamt att exponeras för när det växer i en huskonstruktion och dess metaboliter sprids till inomhusmiljön. Under flera årtionden kallades det fenomenet för sjuka hus.

Förr hade man svårare att skydda sig

Innan vi hade el, kylskåp och frys var det väsentligen svårare att skydda matvaror än idag. Rötmånaden var fruktad, inte bara för matsvinn utan också för högre missväxt, sjukdomsfrekvens och att barn samt djur som föddes under månaden inte hade samma chanser att överleva eller på bra sätt utvecklas. Man talade om rötmånadshändelser, vilket kanske ibland kom att bli som en ogrundad vandringssägen. [3]

Då hade man inte så många källare under husen, utan istället en torpargrund där det inte fanns så mycket isolering som i dagens krypgrunder. Därför släppte golvbjälklaget till torpargrunden igenom mer sommarvärme uppifrån huset. Det fungerade till viss del avfuktande. 

Idag skyddar vi oss och husen med avfuktare

Förhållandena hur hus konstrueras har efter andra världskriget ändrats. Vi måste enligt regler bygga med mer isolering än vad man gjorde förr. Samtidigt byggs långt tätare och mindre fuktförlåtande konstruktioner idag. Ett exempel är att byggplast flitigt används. 

Krypgrunderna och källarna lämnas rejält svala. När luften under rötmånaden och andra sommar- till höstmånader ventileras in kommer fuktskadorna som ett brev på posten. 

Uppfinningen av kylskåpet gjorde också att avfuktare som sorptionsavfuktare och kondensavfuktare uppfanns och sattes på marknaden. Kylskåp fungerar kylande genom att en kompressor kyler ned inne i kylskåpet och hämtar ut värmen på baksidan eller på sidorna av skåpet. Samtidigt bildas fukt i form av kondens inne i kylskåpet på de kalla ytorna. Avfuktare med kondensteknik fungerar också så fast med modifierad konstruktion för att kunna avfukta ett direkt genomgående luftflöde.

Till svalare utrymmen som de här uppräknade fungerar dock sorptionsavfuktare bättre. En sådan kan avfukta ned till minusgrader om så behövs. 

Avfuktare och kylskåp gör att vi kan motverka mycket av rötmånadens risker, men det finns också hygien att tänka på, särskilt hygienen i förhållande till där man hanterar matvaror. 

Läs även det relaterade blogginlägget:

1] Rötmånad, Svenska Dagstidningar, Kungliga Biblioteket.
2] Hunddagarna, Svenska Dagstidningar, Kungliga Biblioteket.
3] Rötmånaden, Institutet för språk och folkminnen, 2020.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat