...
Optihus AB
Optihus AB

Samarbetande företag för givande kundnytta

Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid. 

Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har valet gjorts att för största möjliga kundnytta gå ut mer offentligt och direkt med samarbetet. 

Innehållsförteckning

Samarbetande företag

Antalet samarbetspartners kommer att utökas för så god täckningsgrad som möjligt. Alla är ännu inte presenterade. På dator, hovra med muspekaren över namnen i kartan. På pekplatta och mobil, klicka på namnen.

Från norra till södra Sverige

Jan Nykvist Arbetsmiljökonsult AB
FRM Inomhusmiljö AB
Fukt- & Mögelteknik
Fuktskadecenter i Stockholm AB
Wiktorssons i Stockholm AB
ByggMyko KG
Byggnadsfirma F. Karlsson
Energibyggarna i Väst AB
Bygg- och Energiteknik
Optihus AB
Besiktningsbolaget Sydost AB
Fuktskadecenter i Skåne

Samarbetande företag inom Sverige

Optihus AB
Du befinner dig nu på
Optihus hemsida
Ta gärna kontakt
för personlig hjälp

ByggMyko KG
Mykologisk utredning
Mikroskopering - Analys
Inspektion - Rådgivning
Länk: ByggMyko KG

Byggnadsfirma F. Karlsson
Renovering - Sanering
Installation
Tele: 0706-65 73 26

Fuktskadecenter i
Stockholm AB

Inspektion - Installation
Utredning - Sanering
Länk:
Fuktskadecenter i
Stockholm AB

Wiktorssons i Stockholm AB
Ventilation - Utredning
Teknisk förvaltning
Länk:
Wiktorssons i Stockholm AB

Bygg- och Energiteknik
Utredning - Rådgivning
Nybyggnad - Ombyggnad
Renovering - Energibesparing
Länk:
Bygg- och Energiteknik

Jan Nykvist
Arbetsmiljökonsult AB
Inomhusmiljö - Utredning
Arbetsmiljö - Rådgivning
Provtagning - Kemi
Mykologi
Telefon: 0705-64 37 18

Fukt- & Mögelteknik
Krypgrund / Vind
Kontroll - Sanering
Åtgärd - Uppföljning
Länk:
Fukt- & Mögelteknik

Energibyggarna i Väst AB
Utredning - Åtgärd
Installation - Ventilation
Installation krypgrund - vind
Länkar:
Energibyggarna
Villaavfuktning

Besiktningsbolaget Sydost AB
Överlåtelsebesiktning
Underhållsplaner - Utredning
Installation - Radon
Länk:
Besiktningsbolaget Sydost AB

FRM Inomhusmiljö AB
Utredning - Byggfel
Entreprenadbesiktning
Installation - Radon
Telefon: 0723-41 38 21

Fuktskadecenter i Skåne
Inspektion - Utredning
Sanering - Installation
Telefon: 0728-98 67 26

Vem ansvarar för vad?

Varje företag som listas här är fristående. Företagen ansvarar själva för sina utförda arbeten, tjänster och levererade produkter. 

Vilka tjänster erbjuds inom samarbetet?

Tillsammans har företagen som här presenteras spetskompetens inom följande tjänster och arbetsområden:

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda