...
Optihus AB
Optihus AB

Samarbetande företag för givande kundnytta

Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid. 

Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har valet gjorts att för största möjliga kundnytta gå ut mer offentligt och direkt med samarbetet. 

Innehållsförteckning

Samarbetande företag

Antalet samarbetspartners kommer att utökas för så god täckningsgrad som möjligt. Alla är ännu inte presenterade. På dator, hovra med muspekaren över namnen i kartan. På pekplatta och mobil, klicka på namnen.

Från norra till södra Sverige

Jan Nykvist Arbetsmiljökonsult AB
FRM Inomhusmiljö AB
Fukt- & Mögelteknik
Fuktskadecenter i Stockholm AB
Wiktorssons i Stockholm AB
ByggMyko KG
Byggnadsfirma F. Karlsson
Energibyggarna i Väst AB
Bygg- och Energiteknik
Optihus AB
Besiktningsbolaget Sydost AB
Fuktskadecenter i Skåne

Samarbetande företag inom Sverige

Optihus AB
Du befinner dig nu på
Optihus hemsida
Ta gärna kontakt
för personlig hjälp

ByggMyko KG
Mykologisk utredning
Mikroskopering - Analys
Inspektion - Rådgivning
Länk: ByggMyko KG

Byggnadsfirma F. Karlsson
Renovering - Sanering
Installation
Tele: 0706-65 73 26

Fuktskadecenter i
Stockholm AB

Inspektion - Installation
Utredning - Sanering
Länk:
Fuktskadecenter i
Stockholm AB

Wiktorssons i Stockholm AB
Ventilation - Utredning
Teknisk förvaltning
Länk:
Wiktorssons i Stockholm AB

Bygg- och Energiteknik
Utredning - Rådgivning
Nybyggnad - Ombyggnad
Renovering - Energibesparing
Länk:
Bygg- och Energiteknik

Jan Nykvist
Arbetsmiljökonsult AB
Inomhusmiljö - Utredning
Arbetsmiljö - Rådgivning
Provtagning - Kemi
Mykologi
Telefon: 0705-64 37 18

Fukt- & Mögelteknik
Krypgrund / Vind
Kontroll - Sanering
Åtgärd - Uppföljning
Länk:
Fukt- & Mögelteknik

Energibyggarna i Väst AB
Utredning - Åtgärd
Installation - Ventilation
Installation krypgrund - vind
Länkar:
Energibyggarna
Villaavfuktning

Besiktningsbolaget Sydost AB
Överlåtelsebesiktning
Underhållsplaner - Utredning
Installation - Radon
Länk:
Besiktningsbolaget Sydost AB

FRM Inomhusmiljö AB
Utredning - Byggfel
Entreprenadbesiktning
Installation - Radon
Telefon: 0723-41 38 21

Fuktskadecenter i Skåne
Inspektion - Utredning
Sanering - Installation
Telefon: 0728-98 67 26

Vem ansvarar för vad?

Varje företag som listas här är fristående. Företagen ansvarar själva för sina utförda arbeten, tjänster och levererade produkter. 

Vilka tjänster erbjuds inom samarbetet?

Tillsammans har företagen som här presenteras spetskompetens inom följande tjänster och arbetsområden:

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Luftkvalitet anses vara allt mer viktig inomhus

Vad är bra luftkvalitet? Vilka värden gäller?

Luftkvalitet beskrivs genom forskning bli allt viktigare att beakta och kontrollera. Talesättet ”vi är vad vi andas” stämmer till stor del eftersom inomhusmiljö som är bristande ifråga luftkvalitetsbegreppet kan göra att vi far illa och får symtom eller ordentliga hälsoeffekter. 

Läs mer »
Plintgrund som grundläggning under hus

Plintgrund med dess fördelar och nackdelar

Plintgrunder förekommer under vissa hus och ekonomibyggnader. Många frågor har under åren strömmat in om hur fuktsäker en plintgrund är och hur man bör bygga densamma. Här ämnar vi ge övergripande svar.  Innehållsförteckning Vad är en plintgrund? Under en plintgrund

Läs mer »