...
Optihus AB
Optihus AB

Tillval till avfuktare

Tillval och tillbehör till avfuktare

Här ses de tillval och tillbehör som Optihus har i utbud och butik till lagerförda avfuktare

Med hjälp av Optigrund™ tillval såsom torrluftslang, förgrening, sluthylsa och kopplingsklämma blir installationen av avfuktaren enklare och kostnadsbespararande. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas liksom informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Tillval till sorptionsavfuktare och vissa kondensavfuktare

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-03-11
Uppdaterad: 2022-03-11

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »