...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

UVC-ljus för luftrening har hög energi och verkansgrad

UVC-ljus är mycket effektivt i luftrenare, då ljusintensiteten är hög och energin är antibakteriell.

UVC-ljus är en säker och effektiv metod för luftrening som inte har några negativa effekter på människor eller miljö. Det är också mycket mer kostnadseffektivt än andra metoder för luftrening eftersom reningen inte kräver några kemikalier eller andra typer av rengöringsmedel. Här beskrivs UVC grundläggande.

Innehållsförteckning

Introduktion till UVC-ljus och dess historia

UVC-ljus är en typ av ultraviolett ljus med kort våglängd som har använts för desinfektion och sterilisering i över hundra år. Det upptäcktes först av den tyska vetenskapsmannen Johann Wilhelm Ritter 1801, men det var inte förrän 1903 som den franska forskaren Alexandre Edmond Becquerel insåg dess förmåga att döda bakterier. Sedan dess har UVC-ljus använts för att bekämpa sjukdomar som tuberkulos, kolera och influensa m.fl.. 

Skalan visar spektrum av ljus inklusive ultraviolett ljus där UVC ingår.
Skalan visar spektrum av ljus inklusive ultraviolett ljus där UVC ingår.

För att förstå hur UVC-ljus fungerar, är det viktigt att greppa att det bara är en av de tre typerna av ultraviolett ljus: UVA, UVB och UVC. De flesta av oss är bekanta med UVA och UVB-ljus, som är de typer av ultraviolett ljus som finns i solens strålar vilka når jorden och kan orsaka hudskador.

UVC-ljus når inte jorden men har mycket högre energi och är därför effektivare för att döda bakterier, virus, mögel och andra mikroorganismer. Ljusspektrumet för UVC är också verksamt för att bryta ned vissa kemiska föreningar såsom luftföroreningar. 

För att förklara hur UVC-ljus fungerar använder vi oss av begreppet DNA. UVC-ljus bryter ner DNA-molekyler i mikrober genom att orsaka skador på dess struktur. Det leder till att de inte kan reproducera sig, vilket resulterar i att de dör. Det är därför UVC-ljus är en effektiv metod för att t.ex. bekämpa smittspridning och kontaminering.

Finns fördelar med UVC för luftrening?

En av de största fördelarna med att använda UVC-ljus för luftrening är dess förmåga att döda bakterier och virus. Eftersom UVC-ljus är en fysiskt aktiv desinfektionsmetod är det inte nödvändigt att använda kemikalier eller andra typer av rengöringsmedel som kan vara skadliga för människor eller miljön. Det gör det till en mycket säker metod för luftrening.

En annan fördel med UVC-ljus är dess förmåga att eliminera dålig lukt. Vissa typer av bakterier, t.ex. aktinomyceter, och mögel avger obehagliga lukter som kan vara svåra att bli av med. Det handlar till stor del om MVOC – mikrobiella volatila organiska ämnen.

UVC-ljus kan vid tillräcklig exponeringstid döda bakterier och mögel, samt neutralisera de luktande ämnena som avgivits. Den lukt som inte har satt sig på djupet i olika material brukar reduceras eller försvinna ganska fort när man använder luftrenare med UVC.

En tredje fördel med UVC-ljus är dess förmåga att minska allergener i luften. Många människor lider av allergier mot pollen, pälsdjur och damm. UVC-ljus kan neutralisera dessa allergener och minska mängden allergener i luften, vilket ofta leder till färre allergisymtom.

Jämförelse av UVC-ljus med andra luftreningmetoder

Det finns flera olika metoder för luftrening, inklusive HEPA-filter, kolfilter, ozon, jonisering och fotokatalys. HEPA-filter är en av de vanligaste metoderna för luftrening, men det är inte alls så effektivt som UVC-ljus när det gäller att döda bakterier och virus. 

Ozon och felaktig typ av jonisering kan vara effektiva, men de riskerar också vara skadliga för människor och miljön. Ozon används mer för sanering av lukt där ingen vistas. 

UVC är långt mer kostnadseffektivt än flera andra metoder för luftrening eftersom det inte kräver några kemikalier eller andra typer av rengöringsmedel t.ex. klorin

UVC som start av effektivare fotokatalys

För att väsentligen öka effekten i luftrenare med UVC kan en katalysator tillsättas. 

Fotokatalys är en process där en katalysator aktiveras av ljus. Katalysatorn av titandioxid (TiO2) eller andra närliggande ämnen fungerar genom att bestrålas och fånga in ljusenergin.

Energin bryter bindningarna i de reaktiva substanser som deltar i reaktionen. När bindningarna har brutits omorganiseras de på ett sätt som gör att substanserna bildas långt mycket snabbare än de skulle ha gjort utan katalysatorn.

Fotokatalys är en speciell typ av katalysator där ljusenergi används för att aktivera och kraftfullt accelerera den katalytiska effekten för luftrening. Detta kan göras med hjälp av olika typer av ljus, men vanligtvis använder man UVC-ljus.

UVC-ljus är viktigt eftersom det har tillräckligt mycket energi för att bryta bindningarna i vattenmolekyler och i olika föroreningar som finns i luft och vatten. Även svårare föroreningar som mykotoxiner och klorfenoler kan renas med den fotokatalytiska lufttreningsmetoden.

I den fotokatalytiska processen ingår dessa substanser:

Vanlig användning av UVC-ljus i luftrenare

UVC-ljus används i många olika typer av luftrenare för att döda bakterier och virus. Det används också för att eliminera obehaglig lukt och minska allergener i luften. Några av de vanligaste användningarna av det ultravioletta ljuset i luftrenare inkluderar:

  • Hemmet: UVC-ljus kan användas i hemmet för att rena luften och minska mängden allergener i luften. Det kan också reducera eller eliminera obehaglig lukt.
  • I husets riskkonstruktioner: Det är ofta dålig lukt uppstår i husens grundläggningar. Dessa innefattas av torpargrund, krypgrund och källare etc. Här kan typen av luftrenare användas med framgång, särskilt om man väljer en luftrenare med fotokatalys. Även andra riskkonstruktioner som husets vind – kallvind är aktuella. 
  • Kontoret: UVC-ljus kan användas på kontor för att minska spridningen av sjukdomar genom att reducera bakterier och virus i luften.
  • Sjukhus: UVC-ljus används ofta på sjukhus för att desinficera ytor och luftkanaler för att minska risken för spridning av infektioner.
  • Affärer: I vissa affärer har man valt att placera returstationen för pant inomhus. Lukten från pantflaskor och burkar kan reduceras på bra sätt. Luftrenarna kan också användas vid hantering av kött och vid avdelningen för sallad och frukt. 
  • Frisörer: Hos frisören är det mycket kemiska ämnen i luften. Det kanske inte direkt påverkar den som ej har kemisk känslighet, men frisörerna som ska vistas i de kemiska ångorna kan över tid ta skada. UVC-ljus och fotokatalys kan på frisörsalongen vara mycket effektfullt för att få till bättre luftkvalitet
  • Veterinärer: Många husdjur blir oroliga när de ska till veterinären. Sjuka och oroliga djur avger lukter som kan oroa andra djur. Samtidigt kan smitta finnas. Luftrenare med fotokatalytisk verkan startad av UV-ljus är också här mycket bra att använda. 
  • Vattenrening: UVC har blivit mycket populärt som vattenrenare, särskilt när ozon produceras för att omvandlas till hydroxylradikaler. Metoden med hydroxylradikaler kan t.o.m. reducera pfas i vatten. 
Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här