...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Byggnation utan väderskydd är förkastligt

Väderskydd saknas på denna byggnad som är under uppförande
Trots kunskap om fuktens skadliga inverkan och lagar inom området byggs det ofta utan väderskydd. Inte sällan färdigställs konstruktionen innan fukten hunnit torka upp. I värsta fall kan det oskyddade byggandet förorsaka mögel och bakterier i byggnadsmaterialet. Sker kontamination av inomhusmiljön finns risk att personer som vistas där blir sjuka.

Innehållsförteckning

Vad är ett väderskydd?

Väderskydd används under byggnadstiden av ett hus eller en fastighet. Väderskyddet kan konstrueras på olika sätt. Ofta är det som ett slags tält med stomme av metallprofiler, vilket reses upp och skyddar byggnadsmaterialen från nederbörd. Vid mindre byggnation kan det räcka med att spänna upp skyddande presenning. 

Fastigheten utan väderskydd

I Ljungby centrum byggs det nytt och det rent estetiska intrycket verkar bli bra. Det är viktigt då en av Sveriges vackraste byggnader kallad Tellushuset ligger som granne. Dock har entreprenörerna uppenbarligen valt att inte väderskydda aktuell byggnad, se bilden ovan.

Under flera veckors tid har det suttit ökande antal isoleringsskivor öppet monterade, så att regn och snö om vartannat har utsatt isoleringen för hög fuktlast. 

Isolering av minerallull kan binda upp avsevärda mängder fukt och upptorkning tar tid. Det urea-formaldehyd-lim som sammanbinder fibrerna i isoleringsmaterialet kan ta skada av att det blir för fuktigt eller blött. Samtidigt finns risk att mögel och vissa typer av bakterier kan börja växa i isoleringen och mot omgivande material som också blivit för fuktigt.

Förutom isoleringens väderutsatta placering har betongelementen också fuktutsatts. Även betong kan bli mögelpåväxt. 

När för fuktigt eller redan av mikrober skadat byggnadsmaterial byggs in så riskerar man skapa ett ordentligt problem. 

Några kvarter bort

Ett antal hundra meter bort från den icke skyddade fastigheten är det ett annat byggbolag som ansvarar. Då ser det ut som såhär.

Väderskyddad fastighet under uppförande

Här har det gjorts ett omfattande arbete genom att omgärda fastigheten med byggställningar och ett rejält väderskydd. 

Vad händer med inomhusmiljön?

Om fuktrelaterade skador i byggnadens klimatskal byggs in eller tillkommer efter färdigställandet finns risk att mikrobiella samt kemiska ämnen på något sätt transporteras in i luften man andas.

Idag vet vi så pass mycket om vad kemiska ämnen och mögel samt jordbakterier kan ställa till med, att hus borde väderskyddas under byggprocessen. Om oturen är framme kommer boendemiljön att kunna ge skäl för begreppet sjuka hus. Det är när de som vistas eller bor i miljön får symtom alternativt hälsoeffekter av exponeringen ifråga. 

Behöver prefabricerade hus väderskydd?

Prefabricerade hus består av sektioner som tillverkats under tak i fabrik. De olika sektionerna transporteras väderskyddat på lastbil till byggnadsplatsen. Där väntar en redan färdigställd grund likt krypgrund eller platta på mark.

Resning och montering av husets olika delar kan genomföras under loppet av en dag. Taket kommer att fungera som väderskydd för resten av konstruktionen under efterföljande byggnadsarbete. 

Det enda att tänka på är att inte montera de olika sektionerna när det regnar eller snöar. 

Problemet med större fastigheter

Större fastigheter kan inte på samma sätt som mindre hus prefabriceras. Det tar också långt längre tid att bygga samman fastighetens olika komponenter.  

Byggmaterial som isolering och annat levereras ofta i mängd och står ute oskyddat med endast en tunnare plastinslagning, om ens det. 

Att resa väderskydd som täcker en större fastighet blir dyrt och ställer krav på både kunnande och möjligheten till fler arbetstimmar. Tråkigt nog får kostnaden många entreprenörer att backa från användning av väderskydd, med nämnda följder. 

Är det tillåtet att bygga utan skydd?

Entreprenörer ansvarar som byggherre över det arbete de utför och resultatet av detsamma. I lagtext står det ungefär att allt fuktskadat material bör bytas ut så långt det är möjligt och att högsta tillåtna fuktvärde är 75% relativ fuktighet gällande konstruktioner som kan komma att påverka inomhusmiljön. 

Ska man se med ärliga ögon på byggandet utan väderskydd, så är det en chanstagning från entreprenörernas sida, samt kanske också direkt olagligt. 

Vad händer om det blivit fuktskador?

När fuktskada p.g.a. byggfukt orsakar inomhusmiljöproblem så brukar det bli en långbänk om någon far illa och därför anmäler. 

Utifrån många ärenden som Optihus grundare tagit del av kan det dröja många år år innan sanering och återställande åtgärder vidtas.

Risk finns att den klagande inom vården blir ansedd som psykiskt sjuk, istället för att man tar inomhusmiljöproblemen på allvar. Sådant förfarande medför att inga eller otillräckliga åtgärder tas för att få bukt med skadebilden som föreligger i huskonstruktionen. 

Hamnar den boende i rättslig tvist med entreprenören kan mycket höga kostnader vänta, särskilt om tvisten förloras. Då står den boende med kostnader för såväl sina egna samt motpartens juridiska ombud. 

Systemet som föreligger skyddar tyvärr entreprenörerna bättre än deras kunder och dem som ska vistas i husen. Det är en direkt anledning att omoraliskt byggande utan väderskydd fortgår. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här