...
Optihus AB
Optihus AB

Vattenrenare och Vattenkvalitet

Vattenrenare och mätinstrument för vattenkvalitet

Här presenteras de vattenrenare och mätinstrument för kontroll av vattenkvalitet som Optihus erbjuder. Dessa innefattar även radonavskiljare samt vattenrening via ozon. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas likväl som informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Vattenrenare och mätinstrument för vattenkvalitet

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vilken roll spelar vattenkvalitet gällande dricksvatten?

Något som man kanske inte tänker på så mycket är vilken kvalitet dricksvattnet har. En del föroreningar syns, luktar eller smakar inte, medan andra direkt missfärgar vattnet och avger doft. 

Vattenkvaliteten spelar jämte luftkvalitet stor roll för vårt välmående. 

WHO – Världshälsoorganisationen utger med jämna mellanrum uppdaterade riktlinjer [1], samtidigt som Livsmedelsverket fattar beslut om vilka gränsvärden som gäller i Sverige [2]. Kommuner som levererar dricksvatten utgår vanligen från Livsmedelsverkets normer ifråga.

För privata hushåll med egen brunn är det husägaren själv som fattar beslut om eventuella åtgärder såsom installation av vattenrenare och radonavskiljare. Hyrs huset ut gäller dock samma normer som för kommunalt vatten. 

Presenterad: 2023-03-14
Uppdaterad: 2022-03-14

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Luftkvalitet anses vara allt mer viktig inomhus

Vad är bra luftkvalitet? Vilka värden gäller?

Luftkvalitet beskrivs genom forskning bli allt viktigare att beakta och kontrollera. Talesättet ”vi är vad vi andas” stämmer till stor del eftersom inomhusmiljö som är bristande ifråga luftkvalitetsbegreppet kan göra att vi far illa och får symtom eller ordentliga hälsoeffekter. 

Läs mer »
Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Samarbetande företag för givande kundnytta

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid.  Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har

Läs mer »