...
Optihus AB
Optihus AB

E coli test dricksvattentest för Escherichia coli

Testet för Escherichia coli (E coli) är enkelt att utföra.

 • Kallt vatten tas från en kran.
 • Vattnet hälls försiktigt upp i tuben som sedan omskakas.
 • Efter 48 timmar kommer färgen på vattnet att ändras om E coli bakterier finns.
 • Tre olika färgskalor visar på negativt eller positiva testresultat gällande aktuell vattenkvalitet. Gul – negativt, Brun – viss förekomst, Grön – hög förekomst

I köpet ingår två stycken E coli tester.

315kr

Artikelnummer ECOLI-TEST Kategori

Så fungerar E coli testet

För att kunna detektera Escherichia coli – E coli i vatten finns det i testtuben ett reagenspulver. Om bakterierna finns i det testade vattnet kommer färgen på testvätskan att ändras från orange till brun eller grön, beroende på mängd bakterier i vattnet. 

Det tar 48 timmar att få svar på vattenkvaliteten från att vatten hällts i tuben. 

Genomförande av dricksvattentest

 1. Tvätta händerna noga. Använd gärna handdesinfektion. Allt för att testet inte ska bli kontaminerat. 
 2. Spola vatten en stund innan vattnet ska hällas i tuben.
 3. Skruva bort locket utan att röra insidan av tuben. Tänk på att det finns reagenspulver som inte ska hällas ut. Håll tuben upprätt när locket skruvas av.
 4. Fyll varsamt på vatten upp till 50ml strecket. Spola inte i vatten då reagenspulvret då kan spolas ur.
 5. Skruva på locket ordentligt och omskaka tills reagenspulvret lösts upp. Det tar upp till en halv minut. 
 6. Placera E coli testet inomhus i rumsvärme på skuggig plats. Om solljus faller på eller om det placeras för varmt kan testet störas.
 7. Vänta 48 timmar och avläs sedan färgen på vattnet i jämförelse med färgskalan på etiketten. 
 8. Orange färg indikerar negativt test. Brun färg indikerar lätt positivt medan Grön färg indikerar högt positivt. 

Allmänt om E coli

Escherichia coli (E. coli) är en typ av bakterier som är vanligt förekommande i matsmältningssystemet hos djur och människor. Bakterierna spelar en viktig roll i matsmältningen och hjälper till att bryta ner maten till mindre molekyler som kan tas upp av kroppen.

Det finns olika stammar av E coli, varav vissa är ofarliga medan andra har förmåga att orsaka allvarlig sjukdom om de intas eller kommer i kontakt med andra delar av kroppen. 

E coli kan finnas i förorenat vatten där bakterierna hamnat. Kontamination av vatten sker genom avföring där bakterierna utsöndrats. 

E coli kan ibland förekomma i mat, brunnsvatten samt i vattensystem i hus. Hög vattentemperatur avdödar vanligen förekomst varför vattentemperatur i vattensystem och ledningar inte ska vara för låg. 

Hälsoeffekter 

Under de senare åren har det skett en ökning av antalet fall av vattenburna sjukdomar på grund av förorenat vatten. En av de vanligare föroreningarna är Escherichia coli (E. coli). 

Symtom på E. coli-infektion inkluderar magkramper, diarré och kräkningar. I svåra fall kan det leda till njursvikt. Om du tror att du har blivit utsatt för förorenat vatten och har symtom är det viktigt att uppsöka uppsöka läkare. 

Vattenrening och hygien

Att rena vattnet genom att koka det i minst fem minuter eller använda en vattenrenare minskar risken för infektion. Det är även viktigt att tvätta händerna regelbundet och grundligt, särskilt efter att ha använt toaletten eller ha hanterat rått kött. Genom att vara försiktig och uppmärksamma kan risken för sjukdom minskas relaterat till E. coli-infektioner från förorenat vatten.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”E coli test dricksvattentest för Escherichia coli”