...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Ventilationsaggregat och fläktar

Ventilationsaggregat och fläktar för bättre inomhusmiljö

Här presenteras de ventilationstekniska lösningar som Optihus erbjuder. Dessa innefattar ventilationsaggregat för inomhusmiljön, undertrycksfläktar och radonfläktar. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas likväl som informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Ventilationsaggregat och fläktar i Optihus butik

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Är det viktigt med kunskap om ventilation i hus?

Ja, det är av högsta vikt att man har en bra inomhusmiljö, vilken många gånger är avhängig av att ventilationsgraden är rätt och att det ventilationssystem som finns är korrekt injusterat. 

Innan man fått grepp om hur ventilation i hus fungerar, särskilt ifråga tryckskillnader och fukt, kan det vara knepigt att avgöra om det behöver vidtas några ventilationstekniska lösningar. Optihus ämnar finnas tillhands med support samt ett utbud som täcker de vanligaste åtgärderna, även sådana man kostnadsbesparande kan göra själv. 

Som ett resultat av många års forskning och aktivt arbete har ett antal husrelaterade guider och artiklar presenterats på hemsidan. En bra start om kunskap behöver inhämtas är att börja med nedanstående sida:

Vad menas med radonfläkt och undertrycksfläkt?

När man talar om att via en fläkt skapa undertryck, handlar det ofta om att radon, lukter, mikrobiella metaboliter eller kemiska ämnen ska hindras att spridas till närliggande utrymmen. Istället för att dessa många gånger problematiska substanser ska läcka genom otätheter, hämtar man med hjälp av en undertrycksfläkt ut så pass mycket luft att läckaget stoppas genom att luftflödet vänds.

En radonfläkt gör exakta samma sak som undertrycksfläkten, men är uppkallad efter radonet som inte ska få påverka boendemiljön. 

Oftast handlar det om att installera en undertrycksfläkt i husets grundläggning, som kan vara torpargrund, krypgrund, källare eller platta på mark. 

Viktigt att tänka på är att inte ha fläkten som ett substitut istället för sanering. Att skapa undertryck kan dock i svårare fall skapa tid för husägaren att planera saneringsåtgärderna. 

Ytterligare av vikt är att inte använda radonfläkt eller undertrycksfläkt utan avfuktare. I många fall där man valt att endast ha fläktverkan, har fuktrelaterade skador uppstått eller eskalerat. 

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-02-16
Uppdaterad: 2022-02-16

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här