...
Optihus AB
Optihus AB

Ventilationsaggregat och fläktar

Ventilationsaggregat och fläktar för bättre inomhusmiljö

Här presenteras de ventilationstekniska lösningar som Optihus erbjuder. Dessa innefattar ventilationsaggregat för inomhusmiljön, undertrycksfläktar och radonfläktar. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas likväl som informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Ventilationsaggregat och fläktar i Optihus butik

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Är det viktigt med kunskap om ventilation i hus?

Ja, det är av högsta vikt att man har en bra inomhusmiljö, vilken många gånger är avhängig av att ventilationsgraden är rätt och att det ventilationssystem som finns är korrekt injusterat. 

Innan man fått grepp om hur ventilation i hus fungerar, särskilt ifråga tryckskillnader och fukt, kan det vara knepigt att avgöra om det behöver vidtas några ventilationstekniska lösningar. Optihus ämnar finnas tillhands med support samt ett utbud som täcker de vanligaste åtgärderna, även sådana man kostnadsbesparande kan göra själv. 

Som ett resultat av många års forskning och aktivt arbete har ett antal husrelaterade guider och artiklar presenterats på hemsidan. En bra start om kunskap behöver inhämtas är att börja med nedanstående sida:

Vad menas med radonfläkt och undertrycksfläkt?

När man talar om att via en fläkt skapa undertryck, handlar det ofta om att radon, lukter, mikrobiella metaboliter eller kemiska ämnen ska hindras att spridas till närliggande utrymmen. Istället för att dessa många gånger problematiska substanser ska läcka genom otätheter, hämtar man med hjälp av en undertrycksfläkt ut så pass mycket luft att läckaget stoppas genom att luftflödet vänds.

En radonfläkt gör exakta samma sak som undertrycksfläkten, men är uppkallad efter radonet som inte ska få påverka boendemiljön. 

Oftast handlar det om att installera en undertrycksfläkt i husets grundläggning, som kan vara torpargrund, krypgrund, källare eller platta på mark. 

Viktigt att tänka på är att inte ha fläkten som ett substitut istället för sanering. Att skapa undertryck kan dock i svårare fall skapa tid för husägaren att planera saneringsåtgärderna. 

Ytterligare av vikt är att inte använda radonfläkt eller undertrycksfläkt utan avfuktare. I många fall där man valt att endast ha fläktverkan, har fuktrelaterade skador uppstått eller eskalerat. 

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-02-16
Uppdaterad: 2022-02-16

Jerker Andersson

Jerker Andersson

Tvåbarnspappa som gillar kunskap och vars hjärta slår varmt för att hjälpa andra samt för barn och ungdom.

Nytt hos Optihus

Mullbänk mot väggarna runt ett torp

Mullbänk förr och nu med fel och missuppfattningar

Mullbänk är ett begrepp som beskriver isolering av grästorv och dylikt, vilket lades som en utskjutande bänk utmed husens ytterfasad. Mullbänken kom senare att läggas inne i grunden. På grund av fuktrelaterade problem och utveckling av konstruktionsmetoder kom anläggandet av

Läs mer »
Dränering är viktig där vatten kan påverka grundmurar till husgrunder eller platta på mark

När behövs dränering av husgrunder?

Dränering av hus är vid behov något väsentligt. Ibland ges råd om att dränera utan att det finns skäl till att göra det. Här avser vi kortfattat lyfta frågor och besvara utifrån kunskap och praxis. Ställ gärna frågor eller inflika

Läs mer »