...
Optihus AB
Optihus AB

Ventilationsaggregat och fläktar

Ventilationsaggregat och fläktar för bättre inomhusmiljö

Här presenteras de ventilationstekniska lösningar som Optihus erbjuder. Dessa innefattar ventilationsaggregat för inomhusmiljön, undertrycksfläktar och radonfläktar. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas likväl som informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Ventilationsaggregat och fläktar i Optihus butik

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Visar alla 4 resultat

Är det viktigt med kunskap om ventilation i hus?

Ja, det är av högsta vikt att man har en bra inomhusmiljö, vilken många gånger är avhängig av att ventilationsgraden är rätt och att det ventilationssystem som finns är korrekt injusterat. 

Innan man fått grepp om hur ventilation i hus fungerar, särskilt ifråga tryckskillnader och fukt, kan det vara knepigt att avgöra om det behöver vidtas några ventilationstekniska lösningar. Optihus ämnar finnas tillhands med support samt ett utbud som täcker de vanligaste åtgärderna, även sådana man kostnadsbesparande kan göra själv. 

Som ett resultat av många års forskning och aktivt arbete har ett antal husrelaterade guider och artiklar presenterats på hemsidan. En bra start om kunskap behöver inhämtas är att börja med nedanstående sida:

Vad menas med radonfläkt och undertrycksfläkt?

När man talar om att via en fläkt skapa undertryck, handlar det ofta om att radon, lukter, mikrobiella metaboliter eller kemiska ämnen ska hindras att spridas till närliggande utrymmen. Istället för att dessa många gånger problematiska substanser ska läcka genom otätheter, hämtar man med hjälp av en undertrycksfläkt ut så pass mycket luft att läckaget stoppas genom att luftflödet vänds.

En radonfläkt gör exakta samma sak som undertrycksfläkten, men är uppkallad efter radonet som inte ska få påverka boendemiljön. 

Oftast handlar det om att installera en undertrycksfläkt i husets grundläggning, som kan vara torpargrund, krypgrund, källare eller platta på mark. 

Viktigt att tänka på är att inte ha fläkten som ett substitut istället för sanering. Att skapa undertryck kan dock i svårare fall skapa tid för husägaren att planera saneringsåtgärderna. 

Ytterligare av vikt är att inte använda radonfläkt eller undertrycksfläkt utan avfuktare. I många fall där man valt att endast ha fläktverkan, har fuktrelaterade skador uppstått eller eskalerat. 

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-02-16
Uppdaterad: 2022-02-16

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »